Slide Left Slide Right

zeSTROjeNIE

  

„zeSTROjeNIE”/„harMOnizaTION” Pracownia Tańca Pryzmat/Pryzmat Dance Company
 

choreografia i wykonanie/ choreography and dance: Pracownia Tańca Pryzmat/Pryzmat Dance Company Marta Jakimicha, Paulina Spiel, 

opiekun artystyczny/ artistic mentor: Katarzyna Grabinska

produkcja/production: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA

premiera/premiere: 9.12.2017 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

czas/time: 9 min

O SPEKTAKLU:
Tancerki w wyniku poszukiwań różnych form ruchu scenicznego tworzą jeden organiczny twór. Podjęte ryzyko badań nad ruchem nadaje odkrywczy, nacechowany temperamentem obraz. Zauważymy tu dominację zaakcentowana czasem agresją, ale też pokorą i uległością, a wszystko zamknięte w zrównoważonym partnerowaniu, które nadaje organiczną ekspresję.

Spektakl "zeSTROjeNIE / harMOnizaTION" w wykonaniu i choreografii Marty Jakimicha i Pauliny Spiel otrzymał tytuł NAJLEPSZEGO DUETU / BEST DUO DANCE PERFORMANCE 2018 podczas finału Międzynarodowego Festiwalu Solo Duo Dance Festival organizowanego przez Orkesztika Foundation w Budapeszcie.  Na  Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym 3…2…1…TANIEC! 2018 w Krakowie (24-25.03.2018) spektakl "zeSTROjeNIE" otrzymał pierwszą nagrodę indywidualną przyznaną przez Jacka Przybyłowicza.

Ponadto spetkakl ten otrzymał zaproszenie na Festiwal Kalejdoskop w Białymstoku oraz na Mandala Performance Festival we Wrocławiu.

Dancers, as a result of searching for various forms of stage movement, create one organic creation. The risk of motion research taken is provided by a revealing, temperamental picture. We will notice here the domination accentuated sometimes with aggression, but also with humility and submission, all closed in a balanced partnership that gives organic expression.

Performance
 "zeSTROjeNIE / harMOnizaTION"  performed and choreographed by Marta Jakimicha and Paulina Spiel received the title BEST DUO DANCE PERFORMANCE 2018 during the final of the International Festival Solo Duo Dance Festival organized by Orkesztika Foundation in Budapest. At the International Choreography Competition 3…2…1…TANIEC! 2018 in Crakow (24-25.03.2018) performance "zeSTROjeNIE" received first individual prize granted by Jacek Przybyłowicz.

GALERIA zdjęć/GALLERY https://photos.app.goo.gl/5cDnvq6PjQ8rhnUR6

PREZENTOWANY/PRESENTED:
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, 9 grudnia 2017 (premiera)
Międzynarodowy Festiwal Solo Duo Dance w Budapeszcie, styczeń 2018
Festiwal 3…2…1…TANIEC! 2018 w Krakowie, marzec 2018
Festiwal Kalejdoskop w Białymstoku, kwiecień 2018
Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, czerwiece 2018