Zespół Pracownia Tańca PRYZMAT jest zespołem działającym w ramach Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA.

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych.

Ta nowo powstała przestrzeń twórcza ma na celu prowadzenie wielokierunkowej edukacji artystycznej oraz realizację zadań w kierunku profesjonalizacji zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT .

Długofalowym celem fundacji jest wykreowanie swego rodzaju „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań  oraz wymiany doświadczeń artystów różnych dziedzin sztuki, zarówno związanych z ruchem amatorskim jak i zawodowym.

Fundacja powstała w sierpniu 2014 w Olsztynie, a jest konsekwencją wieloletniej pracy artystycznej zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT oraz Katarzyny Grabińskiej (założyciela i prezesa fundacji ARToffNIA, opiekuna artystycznego zespołu). www.artoffnia.pl.

Przestrzeń, w której fundacja funkcjonuje jest nową siedzibą zespołu (Zatorze, al. Sybiraków 2, pomieszczenia Klubu Kultury należącego do Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘC EDUKACYJNYCH na www.artoffnia.pl*zajęcia w ramach grup ZESPOŁU PRYZMAT poprzedzone są naborem