Slide Left Slide Right

odc.8

 

GALERIA ZDJĘĆ 

Otwarta Scena Tańca odc.8

25 PAŹDZIERNIKA TEATR IM. S. JARACZA
 

FINAŁ PROJEKTU MISJA IZRAEL-PRYZMAT-OLSZTYN 2015

17:00 „WAR-iacja” PRACOWNIA TAŃCA PRYZMAT – performance artystyczny
(plener, dziedziniec Teatru od strony Studium Aktorskiego).
koncepcja i choreografia: Katarzyna Grabińska
kreacja i wykonanie: Monika Parafiniuk, Patrycja Grzywińska, Paulina Spiel, Kamila Olszewska, Joanna Woźna, Katarzyna Rutkowska, Ewelina Chowaniec, Natalia Wajler, Oliwia Kalinowska, Marysia Błażewicz, Marta Jakimicha
bezpłatne wejście bez zaproszeń

18:30 Film reportażowy projektu misja IZRAEL-PRYZMAT-OLSZTYN 2015
(Scena Kameralna).
realizacja i montaż: Marta Ordakowska
bezpłatne zaproszenia do odbioru w kasie Teatru na tydzień przed wydarzeniem.

GOŚĆ SPECJALNY

20:00 „Democratic Body” TEATR ROZBARK z Bytomia (Scena Kameralna).
choreografia, koncepcja, reżyseria: Anna Piotrowska
kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Wojciech Chowaniec, Szymon Dobosik, Jan Lorys, Tomek Urbański, Piotr Mateusz Wach
bezpłatne zaproszenia do odbioru w kasie Teatru na tydzień przed wydarzeniem.

 

24-25 PAŹDZIERNIKA WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO Z ANIĄ PIOTROWSKĄ

 

24 października (sobota)
9:00-12:00  GRUPA B (poziom zaawansowany PRYZMAT)
14:00-16:00 GRUPA A (poziom otwarty)
19:00-21:00 GRUPA B (poziom zaawansowany PRYZMAT)

25 października (niedziela)
9:00 – 13:00 GRUPA A (poziom otwarty)

 

Warsztaty proponowane przez Annę Piotrowską, twórczynię eferte i mufmi z Warszawy są wynikiem wieloletnich doświadczeń nauczania tańca współczesnego (blisko 20 lat). Kierownik zespołu Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Wykładowca na PWST Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Najważniejsze pytanie, na które chce odpowiedzieć Piotrowska, to: jak emocje wpływają na ruch i jak poruszają ciało; jak znaleźć potrzebę tańczenia w sobie. Istotnym elementem jest fizyczność ciała i odnalezienie własnych wartości w nim. Każde ciało jest inne i porusza się inaczej, choć może wykonywać te same ruchy. Jak znaleźć w sobie własne jakości, jak pracować samemu ze sobą (doświadczenia solowej tancerki). I najważniejsze jak czerpać przyjemność poruszania się w przestrzeni i kreować siebie na zewnątrz i do wewnątrz. Z punku widzenia techniki tańca współczesnego Piotrowska rozpoczyna zajęcia od podłogi, gdzie rozciągane są mięśnie, pracuje się nad głębokimi mięśniami, wydłuża się i rozciąga ciało, w silnej pracy centrum. Istotna jest praca nad świadomością ruchu (jego początkiem i końcem), orientacją ciała w przestrzeni, pamięcią ruchową i koordynacją ciała. Istotnym elementem jest praca nad oddechem. Kolejnym etapem zajęć jest pobudzanie wyobraźni w trakcie wykonywanych ćwiczeń, schematów. Praca z energią i zaangażowaniem i ciągłą fascynacją to są czynniki motywujące do tańca.

Miejsce warsztatów:
siedziba Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA, al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn

Koszt warsztatów:
60 zł

Rekrutacja na warsztaty odbywa się na podstawie zgłoszeń (do pobrania). Liczba miejsc jest ograniczona!  Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Rekrutacja trwa do 16.10.2015.


 

KOORDYNATORZY:
Tatiana Asmolkova i Katarzyna Grabińska
tel. 604-110-894 email:biuro@artoffnia.pl, www.artoffnia.pl

ORGANIZATORZY: 
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Pracownia Tańca PRYZMAT

PARTNERZY:
Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie
Urząd Miasta Olsztyn
Teatr Rozbark
Fundacja Rozwoju Tańca EFERTE

MECENASI:
GRAVITE design  
Telewizja Olsztyn
taniec POLSKA.pl
Olsztyn24.com
TVP Olsztyn
Gazeta Olsztyńska
Radio Olsztyn,

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna


GOŚĆ SPECJALNY

„DEMOCRATIC BODY” TEATR ROZBARK Z BYTOMIA

25 października 20:00 Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie
(Scena Kameralna)
wstęp wolny tylko na zaproszenia do odbioru w kasie Teatru na tydzień przed wydarzeniem.

koncepcja, reżyseria, choreografia: Anna Piotrowska
kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Wojciech Chowaniec, Szymon Dobosik, Jan Lorys, Tomek Urbański, Piotr Mateusz Wach
muzyka: Michał Mackiewicz
światła: Anna Piotrowska & Michał Wawrzyniak
scenografia, kostiumy: Anna Piotrowska
obserwatorium krytyczne: Anna Duda, Aleksandra Kranz
współpraca: Przemek Jeżmirski, Bożena Suwaj, Paweł Murlik, Dastin Greczyło
premiera:  29 czerwca 2015 r., Teatr ROZBARK
produkcja: Teatr ROZBARK, Fundacja Rozwoju Tańca _ eferte
projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Bytom Wydział Kultury i Sportu
w ramach projektu pt.: „sezon artystyczny eferte_ROZBARK 2015

 

 

Spektakl Anny Piotrowskiej pt.: „democratic body” stworzony został z tancerzami, z którymi współpracowała już wcześniej przy produkcji „Transdyptyk(u)”. Istotny dla nowego przedstawienia był przebieg procesu, w którym artyści przyglądali się wykreowanemu przez Annę Piotrowską określeniu: democratic body. Sam proces twórczy był przestrzenią zdefiniowania w ciele, czym może stać się tytułowe democratic body. democratic body db – w tym wypadku staje się również „bohaterem” spektaklu, stworzonym z sześciu ciał demokratycznych tworzących jedno „democratic body”. Potwierdza się reguła, że ciało może być demokratyczne tylko względem innych ciał. Jedno ciało nie jest w stanie stworzyć systemu demokratycznego. db nie ma przeszłości, czyli swoistej tożsamości, która mogłaby stworzyć obawy przed brakiem akceptacji innych demokratycznych ciał. db żyje tu i teraz, nie zajmując się zupełnie przeszłością. W systemie stworzonym przez db jest miejsce na indywidualność, nie ma za to pola na intelektualizację ego. Najważniejsza jest potrzeba, charakterystyczny dla danego momentu nakaz chwili, który określa istnienie ciała demokratycznego. Bierność, obojętność, apatia nie działają w demokratycznym systemie demokratycznych ciał. db jest prostolinijne, nieskomplikowane, nie oczekujące, ciało jest aktywne, realizuje ciągle własne potrzeby. Ciało jest w ciągłym procesie, ono dąży, podejmuje wyzwania. Nie dyskutuje z nimi, akceptując wybory. Ciało demokratyczne nic nie musi. Jest wolne. W systemie democratic body budują się więzi. Całe ciało jest decyzją i jest akceptacją tej decyzji. Co łączy demokratyczne ciała? Na pewno puls i chęć życia, istnienia, lecz nie zawsze wspólnego działania. db nie może istnieć pomiędzy decyzjami – jest za lub przeciw lub może wstrzymać się od głosu. Ciało pomiędzy decyzjami nie musi mieć zdania.

„democratic body”
Najnowsza produkcja Anny Piotrowskiej to osobisty hołd złożony demokracji jako najwyższemu dobru, które człowiek otrzymuje – możliwości wyboru. Dla choreografa, tancerza, reżysera,  wybór określa horyzont twórczy. Pozwala wydobywać z ciała wszystko to, co domaga się wyrazu. Czy ciało podlega jednak zasadom wolnego wyboru? Czym jest demokracja w ciele i czy w ogóle jest możliwa? Gdy jedno demokratyczne ciało spotyka drugie, rozpoczyna się spektakl balansu, między równością i nierównością, tolerancją i wycofaniem, obcością i zaufaniem. Ujawniają się nie tylko przemyślane strategie kontaktu z drugim człowiekiem, ale również skrywane emocje, lęki, potrzeby. Demokracja staje się nie tyle celem, co narzędziem. Pozwala kochać i być kochanym, wybierać i szanować wybory, wygrywać i godzić się z przegraną…

Anna Duda 
bserwatorium krytyczne

 

FINAŁ PROJEKTU MISJA IZRAEL-PRYZMAT-OLSZTYN 2015

Celem projektu było stworzenie wyjątkowego performancu ruchowego oraz filmu reportażowego, które są efektem pracy tancerzy podczas dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Izraelu w lipcu 2015 r. Tancerze wzięli udział w warsztatach, w trzech teatrach tańca, stanowiących czołówkę światową i wyznaczających trendy rozwoju w dziedzinie teatru tańcai sztuk performatywnych: Batsheva Dance Company w Tel Avivie,  Yasmeen Godder Company w Jaffa, Vertigo Dance Company w Jerozolimie. czytaj więcej

„WAR-IACJA” PRACOWNIA TAŃCA PRYZMAT

25 października 17:00 Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie
(plener, dziedziniec Teatru od strony Studium Aktorskiego).
wstęp wolny bez zaproszeń 


koncepcja i choreografia: KATARZYNA GRABIŃSKA
kreacja i wykonanie: Natalia Wajler, Patrycja Grzywińska, Katarzyna Rutkowska, Asia Woźna, Marta Jakimicha, Kamila Olszewska, Ewelina Chowaniec, Paulina Spiel, Monika Parafiniuk, Marysia Błażewicz, Oliwia Kalinowska
muzyka: collage muzyczny
produkcja: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna

Ciało, uczucia, instynkt - performance artystyczny - stworzony z refleksji o ludziach, którym los dyktują strach, lęk, niepokój.

 

 

FILM REPORTAŻOWY

25 października 18:30 Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie
(Scena Kameralna).
wstęp wolny tylko na zaproszenia do odbioru w kasie Teatru na tydzień przed wydarzeniem.


Film projektu misja IZRAEL-PRYZMAT-OLSZTYN 2015, zrealizowany podczas rezydencji artystycznej tancerzy Pracowni Tańca PRYZMAT w Izraelu, w lipcu 2015 roku.
realizacja i montaż: MARTA ORDAKOWSKA