Slide Left Slide Right

Over Ground

 

 

 

fot. Jakub Obarek

"OVER GROUND" Pracownia Tańca PRYZMAT/PRYZMAT DANCE COMPANY

Kocepcja, choreografia i reżyseria / Concept, choreography and direction: Katarzyna Grabińska

Kreacja i wykonanie/ Creation and performance: Pracownia Tańca PRYZMAT/ PRYZMAT Dance Company: Paulina Spiel, Kasia Rutkowska, Kamila Olszewska, Julia Drygas, Kinga Dzioba, Monika Karasim, Maja Mazuchowska, Adrianna Metryka, Aleksandra Orzoł, Alicja Wilczewska.

Oświetlenie/ Lights: Katarzyna Grabińska

Kostiumy/ Costumes: Katarzyna Grabińska

Produkcja/ Production: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Pracownia Tańca PRYZMAT / Foundation of dance and art ARToffNIA, PRYZMAT Dance Company

Czas/ Duration: 10 min

Premiera/Premiere: 6 listopada/ November 2016, Filharmonia Warmińsko-Mazurska/ Filharmony Warmia and Mazury in Olsztyn

O spektaklu/ About spectacle:

Choreografia porusza zagadnienia dotyczące cielesności, oddziaływania człowieka

na drugiego człowieka, miejsca jednostki w społeczeństwie, którym los dyktują lęk, niepokój, strach.

Punktem wyjściowym w procesie było ciało człowieka i wpływ zewnętrznych bodźców na jego istnienie.

Nagrody:

 • I miejsce podczas III Konkursu Teatrów Tańca organizowanego przez Kielecki Teatr Tańca, Kielce 2017

 • Nagroda dla choreografa Katarzyny Grabińskiej podczas III Konkursu Teatrów Tańca organizowanego przez Kielecki Teatr Tańca, Kielce 2017

 • I miejsce podczas Festiwalu KONTRAKCJA 2016 organizowanego przez Stowarzyszenie Teatr Tańca DF w Krakowie

 • II miejsce podczas konkursu Karnawał Dance Fest 2017 w Białymstoku.

 • III miejsce w międzynardowym konkursie choreograficznym SCENA OTWARTA, październik 2017, w Tarnowie

This choreography raises corporeality matters, humans interactions and place of individual in society, where everything is dictated by fear, anxiety and apprehension in conditions such as WAR. The starting point in the creative process was the human body and the influence of external impulses for its existence connected with ground, earth, nature. This might be beginning for the proces of research and discover the new dimmension regarding the socio-political dimension of the theme of death

Awards:

 • I place at the III Theatre Dance Competition organised by Kielecki Theatre Dance, Kielce 2017

 • Award for choreographer Katarzyna Grabińska at the III Theatre Dance Competition organised

  by Kielecki Theatre Dance, Kielce 2017

 • I place at the festival KONTRAKCJA 2017 organised by DF Theatre Dance, Kraków 2016

 • II place at the Karnaval Dance Fest 2017, Białystok 2017

 • III place at  intenatianol choreographic competition SCENA OTWARTA, October 2017, in Tarnow