Slide Left Slide Right

AKTUALNOŚCI

2011-12-10   Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna 2011 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

źródło: http://www.olsztyn24.com/news/15504-prezydent-wreczyl-nagrody-w-dziedzinie-kultury.html

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku ogłoszono dziś (10.12) nazwiska laureatów dorocznych nagród Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2010 rok. Uroczystość wręczenia nagród połączona była z promocją nowego Kalendarza Olsztyna na 2012 rok.

W tym roku, zdaniem działającej przy Prezydencie Rady Artystycznej, na nagrody prezydenta w dziedzinie kultury zasłużyło 10 osób i zespołów. Opinię tę poparła komisja kultury, promocji i turystyki Rady Miasta Olsztyna, więc prezydent przyjął wnioski o nagrodzenie i dzisiaj osobiście wręczył nagrody następującym osobom i zespołom:

1. Janowi Przełomcowi - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie plastyki z okazji 90-lecia urodzin (nagrodę odebrała córk
2. Januszowi Lewandowskiemu - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie muzyki

3. Tadeuszowi Brzeskiemu - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie plastyki (nieobecny na uroczystości w zamku)
 
4. Julicie Wiench-Kurłowicz - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie plastyki
 
5. Tamarze Bołdak-Janowskiej - za całokształt twórczości w dziedzinie literatury

6. Arkadiuszowi Blum - za upowszechnianie kultury muzycznej
 
7. Katarzynie Grabińskiej - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

8. Elżbiecie Muż - za pracę propagującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w związku z 65-leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej

9. Chórowi Dziecięco-Młodzieżowemu „Cantabile” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie – za osiągnięcia muzyczne w związku z 20-leciem istnienia chóru

10. Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa BORUSSIA - za całokształt działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w związku z 20-leciem działalności.
 
Samorząd Olsztyna przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury od 1995 roku. Aktualnie obowiązująca uchwała Rady Miasta daje możliwość nagradzania twórców i działaczy kultury, wybitnie wyróżniających się w swojej twórczości i działalności kulturalnej związanej z Olsztynem lub których nagrodzona twórczość, działalność w znaczący sposób wiąże się z Olsztynem. Do 2011 roku przyznano ogółem  144 nagród indywidualnych i 31 nagród zespołowych.

Nagrody są przyznawane na wniosek Prezydenta Olsztyna, komisji kultury, promocji i turystyki Rady Miasta i wielu innych podmiotów, których statutowy zakres obejmuje działania w dziedzinie kultury i sztuki. Wnioski rozpatruje Rada Artystyczna, w skład której wchodzą znani i cenieni przedstawiciele środowiska kultury tj.:

- Konrad Lenkiewicz - przedstawiciel komisji kultury, promocji i turystyki Rady Miasta
- Zbigniew Dąbkowski - przedstawiciel komisji kultury, promocji i turystyki Rady Miasta
- Alicja Bykowska-Salczyńska - przedstawiciel środowiska literackiego
- Irena Telesz - przedstawiciel środowiska teatralnego
- Karolina Felska - przedstawiciel środowiska tanecznego
- Mirosława Smerek-Bielecka – przedstawiciel środowiska plastycznego
- Daniel Dramowicz - przedstawiciel środowiska muzycznego
- Andrzej Brzozowski - przedstawiciel środowiska estradowego
- Mieczysław Wieliczko - przedstawiciel środowiska fotograficznego
- Tomasz Śrutkowski - przedstawiciel środowisk twórczych

Tomasz Śrutkowski jest też wydawcą olsztyńskiego kalendarza. Dzisiaj w zamku zaprezentował kalendarz na zbliżający się 2012 rok. Pierwszy egzemplarz otrzymał prezydent Olsztyna. W podziękowaniu wydawca kalendarza został uhonorowany przez prezydenta postacią baby pruskiej.